W dniach 13-15 października br. w Katowicach odbył się Śląski Festiwal Nauki. Największe w regionie wydarzenie naukowe zorganizowały uczelnie, w tym Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,  wraz z Miastem Katowice. Celem Festiwalu było  pokazanie, że nauka może być interesująca i inspirująca, a świat oglądany z jej perspektywy jest miejscem niezwykłym.

13 października 2016 r. na Rynku w Katowicach w ramach  Studenckiego Festiwalu  Nauki odbył się 12 Jarmark Wiedzy, będący największym tego typu wydarzeniem na Śląsku. Podczas Jarmarku Wiedzy udostępnionych zostało ponad 80 stoisk i wystaw naukowych przygotowanych przez studentów  śląskich uczelni. W wydarzeniu udział wzięły m.in. koła i organizacje studenckie działające w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach: Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chemii Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Farmaceutycznego w Sosnowcu, Studenckie Koło Naukowe przy Oddziale Klinicznym Kardiologii, Katedry Kardiologii Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Młoda Farmacja Sosnowiec oraz Studenckie Towarzystwo Farmacji Przemysłowej.

Dalsza część Festiwalu miała miejsce 14 i 15 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. W programie znalazły się pokazy, doświadczenia, wystawy, prezentacje i wykłady ze wszystkich obszarów wiedzy: nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, ścisłych, medycznych, nauki o kulturze i fizycznej oraz ze sztuki. W ramach nauk medycznych swoje dokonania oraz prezentacje przedstawiły jednostki SUM m.in. Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej Wydziału Lekarskiego w Katowicach;  Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa oraz Katedra i Zakład Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu; Katedra i Klinika Kardiologii; Zakład Propedeutyki Położnictwa Katedry Zdrowia Kobiety; Katedra Pielęgniarstwa, Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa; Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego Katedry Pediatrii; Zakład Psychologii Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych - Wydziału Nauk o Zdrowiu.  Uczestnicy Festiwalu mogli m.in. przymierzyć skafander geriatryczny, sprawdzić, czy prawidłowo myją ręce, wykonać analizę składu ciała, oraz wziąć udział w wykładach i warsztatach z zakresu psychiatrii, coachingu, kardiologii, chemii organicznej i botaniki. Dla dzieci zorganizowano gry i zabawy o charakterze prozdrowotnym.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]