Baner

18 października 2016 r. odbędzie się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Innowacyjne techniki we współczesnej laryngologii".

Konferencja ta będzie bardzo ważnym wydarzeniem dla całego śląskiego środowiska lekarzy – laryngologów, audiologów, foniatrów, neurologów, logopedów i neurologopedów. Program zawiera zarówno wykłady merytoryczne, jak i panele dyskusyjne. Klinika Laryngologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego jako jedyna w południowej Polsce leczy całkowitą głuchotę metodą implantów ślimakowych. Konferencja będzie podsumowaniem dorobku naukowego i doświadczeń Kliniki z okazji 65 - lecia jej istnienia.

Zapraszamy do udziału!

Rejestracja oraz szczegóły dostępne na stronie: www.otolaryngolodzy.katowice.pl


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]