Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

logo sum

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Senatu SUM w dniu 29 czerwca 2022 r. została przyjęta Uchwała Nr 39/2022 w sprawie: uchwalenia Zasad wnioskowania, podziału subwencji dydaktyczno-badawczej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, realizacji oraz oceny finansowanych zadań badawczych, uchylająca dotychczas obowiązującą Uchwałę Senatu SUM Nr 41/2020 z dn. 22 kwietnia 2020 r., a uwzględniająca postulowane przez środowisko naukowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zmiany.

Przyjęty w efekcie prowadzonych konsultacji z przedstawicielami wszystkich Wydziałów akt wewnętrzny Uczelni wprowadza następujące istotne zmiany, w porównaniu do obowiązujących dotychczas:

  1. Wydłużenie terminu składania wniosków na zadania badawcze - wnioski o finansowanie zadań badawczych pracowników prowadzących działalność naukową oraz młodych naukowców składane będą w terminie od 1 lipca do 15 października roku poprzedzającego rok przyznania i podziału subwencji, tj. roku w którym zawarta zostanie umowa (§ 4 ust.1).
  2. Ograniczenie dot. ilości składanych wniosków, tj. dopuszczalne jest złożenie przez pracownika tylko jednego wniosku o realizację zadania badawczego w danym roku (§ 4 ust. 2a), a w przypadku doktorantów Szkoły Doktorskiej SUM ograniczono możliwość złożenia wniosku maksymalnie do ukończenia 5 semestru kształcenia (§ 4 ust. 2b).
  3. Zasady podziału środków na zadania badawcze:
  • Podział środków finansowych ponownie dokonywany będzie na jednostki organizacyjne realizujące zadania badawcze, przy uwzględnieniu dorobku naukowego jednostki wyrażonego w punktacji Impact Factor oraz rozliczenia merytorycznego realizowanych w jednostce zadań badawczych, z ostatnich 4 lat poprzedzających rok przyznania subwencji dydaktyczno-badawczej (§ 5 ust. 6);
  • Podział na realizowane zadania badawcze w obrębie jednostki wewnętrznie przeprowadzał będzie Kierownik jednostki z uwzględnieniem: merytorycznej oceny wniosków o finansowanie zadań badawczych, dorobku naukowego kierowników zadań badawczych z ostatnich 4 lat poprzedzających złożenie wniosków o finansowanie, wpisania się zadania badawczego w priorytetowy kierunek badań Uczelni, założenia, że w danym roku w obrębie jednostki winny być złożone do realizacji nie więcej niż 4 zadania badawcze (§ 5 ust. 7a);
  • Środki finansowe na zadania badawcze realizowane przez młodych naukowców przyznawane będą na zasadach dotychczas obowiązujących zgodnie z załącznikiem
    nr 6 do Zasad (§ 5 ust. 8).
  1. Rozliczenie umowy w zakresie finansowym następowało będzie w terminie do 31 grudnia roku, w którym upływa trzeci rok obowiązywania umowy, natomiast w zakresie merytorycznym do 31 grudnia, w którym upływa czwarty rok obowiązywania umowy (§ 6 ust. 5).
  2. Skrócenie z dwóch do jednego etapu sprawozdawczości z realizacji merytorycznej prac badawczych. Sprawozdanie złożone ma zostać w maksymalnym terminie do 31 października czwartego roku obowiązywania umowy ( 7 ust. 2).

Jednocześnie informuję, że przedmiotowa Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia, jednakże przedstawione ww. zmiany mają zastosowanie do wniosków na zadania badawcze składanych na rok 2023. Obowiązujące więc w chwili obecnej umowy na zadania badawcze realizowane będą na dotychczasowych zasadach.

Treść Uchwały została udostępniona na stronie internetowej Uczelni w zakładce Baza aktów prawnych pod adresem: https://aktyprawne.sum.edu.pl/?types=2

W przypadku pytań, wszelkich informacji udzielają pracownicy Sekcji ds. Badań Naukowych Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej, tel. 32 208 3590, 32 208 3536.       


Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec
Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.