obraz dekoracyjny do wiadomości

Uprzejmie informujemy, że do Uczelni wpłynęło zaproszenie na udział w Konferencji pt.: „IP Statistics For Decision Makers (2022IPSDM)”, która odbędzie się w języku angielskim w formie hybrydowej w dniach 14-15 czerwca 2022  w Warszawie.

     Podczas Konferencji zostaną omówione postępy w analizie statystyk dotyczących praw własności intelektualnej oraz rola, jaką te oparte na wiedzy aktywa mogą odgrywać w kształceniu innowacji, konkurencji, strategii i dynamiki biznesowej. Prelegentami w ww. wydarzeniu będą min.: eksperci ds. polityki, przedstawiciele sektora prywatnego oraz czołowi naukowcy.

     2-dniowy program Konferencji z którym mogą się Państwo  zapoznać, znajduje się pod adresem  https://www.oecd.org/sti/inno/ipsdm/.
Rejestracji uczestnictwa można dokonać pod adresem: https://uprp.gov.pl/pl/form/2022-ip-statistics-for-decision-makers-conference. Udział w konferencji jest bezpłatny.         

Serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu.