plakat webinar: „Academic Freedom, roots and realities”

W nawiązaniu do podpisanej przez JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaktualizowanej wersji dokumentu Magna Charta Universitatum 2020 (MCU 2020), pierwotnie podpisanego przez 388 rektorów uczelni wyższych z całego świata w 900-lecie Uniwersytetu Bolońskiego w dniu 18 września 1988 r. uprzejmie informujemy, że do Uczelni wpłynęło zaproszenie ze strony Magna Charta Observatory do bezpłatnego udziału w webinarze pt.: „Academic Freedom, roots and realities”, który odbędzie się w dniu 11 maja 2022 r. w godzinach 15:30 – 17:00 Czasu Środkowoeuropejskiego Letniego (CEST).

Spotkanie będzie poświęcone problematyce wolności akademickiej jako jednej z fundamentalnych założeń Magna Charta Universitatum. Pod dyskusję będą poddawane zagadnienia źródeł wolności akademickiej oraz sposobów promowania i ochrony tego podstawowego prawa i obowiązku w praktyce na uniwersytetach na całym świecie.

Wydarzenie jest dedykowane dla całej społeczności akademickiej i stanowi okazję do dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń z przedstawicielami pozostałych sygnatariuszy pochodzących z różnych krajów i kultur.

Rejestracja udziału w webinarze jest otwarta do dnia 11 maja 2022 r. do godziny 9:00 CEST i jest dokonywana poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: https://www.eventbrite.it/e/325569817087,  gdzie znajdą Państwo również program spotkania i pozostałe szczegółowe informacje na temat webinaru.

Serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu.