Uprzejmie informujemy, że do Uczelni wpłynęło zaproszenie do udziału w seminarium pt.: „Kultura pracy i współpracy w środowisku akademickim", organizowanym przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich przy współpracy z Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytetem SWPS, które odbędzie się w formie online w dniu 14 marca 2022 roku.

Wydarzenie jest dedykowane dla całej społeczności akademickiej oraz stanowi okazję do dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki na tematy takie jak m.in.: równość płci w pracy akademickiej, oceny okresowe nauczycieli akademickich oraz ścieżki rozwoju kariery badaczy i dydaktyków wymagają naszej uwagi.

Udział w seminarium jest bezpłatny, a wszystkie zgłoszenia należy kierować poprzez właściwy elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej: https://swps.pl/my-uniwersytet/aktualnosci/konferencje-i-seminaria/31812-kultura-pracy-i-wspolpracy-w-srodowisku-akademickim#transmisja, gdzie znajdą Państwo również pozostałe szczegółowe informacje na temat spotkania.

Serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu.