Logo Agencja Badań Medycznych

 

Agencja Badań Medycznych zaprasza do udziału w Konferencji pn. Priorytety naukowe w zdrowiu na 2022 r., która odbędzie się 23 listopada 2021 r. w formie hybrydowej. W trakcie konferencji podsumowane zostaną działania Agencji Badań Medycznych zrealizowane w 2021 roku oraz plany naukowe na 2022 rok.

Program Konferencji (pobierz tutaj)
Obowiązuje rejestracja!

Link do rejestracji: https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-i-szkolenia/30k27,Konferencja-quotPriorytety-naukowe-w-zdrowiu-na-2022-r-Rola-Agencji-Badan-Medycz.html