IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wyzwania i problemy nauk biomedycznych

Uprzejmie informujemy, że do Uczelni wpłynęło zaproszenie do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „wyzwania i problemy nauk biomedyczynych”, która odbędzie się w formie on-line dnia 28 października 2021 roku, z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Podczas spotkania będą poruszane tematy związane z medycyną współczesną.

  Wydarzenie jest dedykowane do przedstawicieli nauk biotechnologicznych, biologicznych, biofizycznych, biochemicznych, technicznych a także medycznych farmaceutycznych i z obszaru nauk o zdrowiu. Stanowi doskonałą okazję do dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń naukowych, a także umożliwia przedstawienie własnych prac badawczych w formie wystąpienia ustnego i/lub posteru naukowego, w tym również zgłoszenie publikacji do monografii naukowej.

  Rejestracja udziału w Konferencji trwa do 26.10.2021 r. Opłata konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 229 zł brutto. Zgłoszenia wystąpień należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 26.10.2021 r. W ramach opłaty uczestnik otrzymuje możliwość m.in. udziału w Konferencji oraz wygłoszenia jednej pracy i/lub jednego posteru naukowego, natomiast za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.

  Wszystkie zgłoszenia należy kierować poprzez właściwy elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej: https://fundacja-tygiel.pl/biomedyczna/ gdzie znajdą Państwo również pozostałe szczegółowe informacje na temat Konferencji.

Serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu.