Uprzejmie informujemy, że do Uczelni wpłynęło zaproszenie do udziału w VIII Ogólnopolskim Sympozjum Biomedycznym ESKULAP, które odbędzie się w formie stacjonarnej oraz on-line w dniach 4-5 grudnia 2021 roku w Lublinie z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Podczas spotkania będą poruszane tematy obejmujące szeroki zakres branży medycznej i nauk pokrewnych.

  Wydarzenie jest dedykowane dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz pasjonatów wymienionych obszarów nauki oraz stanowi okazję do przedstawienia interesujących zagadnień uzyskanych w ramach realizacji własnych badań naukowych, prac dyplomowych, doktorskich czy prac przeglądowych, w tym także opublikowania swoich prac naukowych w formie rozdziału w monografii naukowej.

  Tegoroczna edycja Sympozjum kładzie szczególny nacisk na następujące kwestie:

  • choroby nowotworowe;
  • biocybernetyka w medycynie;
  • choroby cywilizacyjne;
  • inżynieria biomedyczna;
  • innowacyjne metody leczenia (terapie genowe, komórki macierzyste i inne);
  • ekonomia i finanse projektów medycznych/placówek medycznych/firm branżowych;
  • regulacje prawne zagadnień etycznych związanych z biomedycyną.

    Rejestracja udziału w Sympozjum odbywa się jeszcze w dwóch turach. II tura rejestracji trwa do 16.09.2021 r., natomiast III tura od 17.09.2021 r. do 18.11.2021 r. Opłata konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 299 zł brutto w II turze rejestracji oraz 329 zł brutto w III turze rejestracji. W ramach powyższych opłat uczestnik otrzymuje możliwość m.in. udziału w Sympozjum oraz wygłoszenia jednej pracy, natomiast za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.

   Wszystkie zgłoszenia należy kierować poprzez właściwy elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej: www.sympozjum-eskulap.pl, gdzie znajdą Państwo również pozostałe szczegółowe informacje na temat sympozjum.

  Serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu.