Uprzejmie informujemy, że do Uczelni wpłynęło zaproszenie do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Choroby rzadkie w XXI wieku, które odbędzie się w formie stacjonarnej oraz on-line dnia 25 lutego 2022 roku, z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Podczas spotkania będą poruszane tematy związane z dziedziną diagnostyki, terapii oraz opieki nad chorymi zmagającymi się z chorobami rzadkimi.

  Wydarzenie jest dedykowane dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i innych osób zainteresowanych wymienioną tematyką oraz stanowi okazję do dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń naukowych, a także umożliwia przedstawienie własnych prac badawczych w formie wystąpienia ustnego i/lub posteru naukowego, w tym również zgłoszenie publikacji do monografii naukowej.

  Rejestracja udziału w Konferencji odbywa się w trzech turach. I tura rejestracji trwa do 25.11.2021 r.,  II tura od 26.11.2021 r. do 13.01.2022 r., natomiast III tura od 14.01.2022 r. do 10.02.2022 r.  Opłata konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 269 zł brutto w I turze rejestracji, 299 zł brutto w II turze oraz 329 zł brutto w III turze rejestracji. Zgłoszenia wystąpień trwają z kolei do 18 lutego 2022 roku. W ramach powyższych opłat uczestnik otrzymuje możliwość m.in. udziału w Konferencji oraz wygłoszenia jednej pracy i/lub jednego posteru naukowego, natomiast za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.

  Wszystkie zgłoszenia należy kierować poprzez właściwy elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej: http://www.konferencja-chorobyrzadkie.pl, gdzie znajdą Państwo również pozostałe szczegółowe informacje na temat Konferencji.

  Serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu.