Uprzejmie informujemy, że do Uczelni wpłynęło zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Sympozjum Medycznym „Problematyka chorób metabolicznych”, które odbędzie się w formie on-line dnia 21 października 2021 roku, z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Podczas spotkania będą poruszane tematy związane z diagnostyką i leczeniem wrodzonych oraz nabytych chorób metabolicznych, jak również innowacyjnymi terapiami schorzeń.

Wydarzenie jest dedykowane dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów zajmujących się szeroko rozumianą problematyką chorób metabolicznych i innych osób zainteresowanych wymienioną tematyką oraz stanowi okazję do dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń naukowych, a także umożliwia przedstawienie własnych prac badawczych w formie wystąpienia ustnego, w tym również wydanie rozdziału w monografii naukowej.

Gośćmi Honorowymi Sympozjum będą:

- dr hab. Magdalena Szopa prof. UJ, Zakład Dydaktyki Medycznej,  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

  • Tytuł wystąpienia: Rozumowanie kliniczne w chorobach metabolicznych – intuicja czy metoda?

- dr n. med. Monika Lenart-Lipińska, Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  • Tytuł wystąpienia: Co nowego w rozpoznawaniu i leczeniu cukrzycy – czy możemy zatrzymać światową pandemię?

Rejestracja udziału w Konferencji odbywa się w dwóch turach. I tura rejestracji trwa do 09.09.2021 r., natomiast II tura od 10.09.2021 r. do 14.10.2021 r. Opłata konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 199 zł brutto w I turze rejestracji oraz 229 zł brutto w II turze rejestracji. Zgłoszenia wystąpień trwają z kolei do 15 października 2021 roku. W ramach powyższych opłat uczestnik otrzymuje możliwość m.in. udziału w Konferencji oraz wygłoszenia jednej pracy, natomiast za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.

Wszystkie zgłoszenia należy kierować poprzez właściwy elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej: http://fundacja-tygiel.pl/metaboliczne/, gdzie znajdą Państwo również pozostałe szczegółowe informacje na temat Sympozjum.

Serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu.