Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, że zgodnie z Uchwałą nr 41/2020 Senatu SUM z dnia 22 kwietnia 2020 r. z późn.zm. w sprawie Zasad wnioskowania, podziału subwencji dydaktyczno-badawczej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, realizacji oraz oceny finansowanych zadań badawczych, od 1 lipca do 15 września br. pracownicy prowadzący działalność naukową oraz młodzi naukowcy (w tym uczestnicy Szkoły Doktorskiej SUM) składają do Przewodniczącego właściwej Rady Dyscypliny wnioski o finansowanie zadań badawczych na rok 2022.

Wzory obowiązujących wniosków stanowią Załączniki nr 1 oraz nr 2 do przyjętych Zasad oraz udostępnione zostały na stronie internetowej Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM: nauka.sum.edu.pl w zakładce „Więcej” - „Akty prawne i pliki do pobrania”.

Formularze wniosków należy przesłać w formie papierowej do Sekcji ds. Badań Naukowych Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (SUM_KATOWICE/SkrytkaESP).

W przypadku pytań, wszelkich informacji udzielają pracownicy powyższej Sekcji dostępni pod nr tel. 32 208 3590 lub  32 208 3531.

Uprzejmie proszę o dochowanie wskazanego wyżej terminu.

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec
Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach