logo fundacji Tygiel

Uprzejmie informujemy, że do Uczelni wpłynęło zaproszenie do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wyzwania i problemy nauk biomedycznych”, która odbędzie się w formie on-line dnia 28 października 2021 roku, z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Wydarzenie jest dedykowane dla przedstawicieli nauk biotechnologicznych, biologicznych, biofizycznych, biochemicznych, technicznych oraz medycznych, farmaceutycznych i z obszaru nauk o zdrowiu oraz stanowi okazję do dyskusji i wymiany wiedzy na tematy związane z medycyną współczesną, a także umożliwia przedstawienie własnych prac badawczych i przeglądowych w formie wystąpienia ustnego, w tym również wydanie rozdziału w monografii naukowej.

Rejestracja udziału w Konferencji odbywa się w dwóch turach. I tura rejestracji trwa do 16.09.2021 r., natomiast II tura od 17.09.2021 r. do 21.10.2021 r. Opłata konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 199 zł brutto w I turze rejestracji oraz 229 zł brutto w II turze rejestracji. Zgłoszenia wystąpień trwają z kolei do 22 października 2021 roku. W ramach powyższych opłat uczestnik otrzymuje możliwość udziału w Konferencji oraz wygłoszenia jednej pracy, natomiast za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej. Wszystkie zgłoszenia należy kierować poprzez właściwy elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej: http://fundacja-tygiel.pl/biomedyczna/, gdzie znajdą Państwo również regulamin spotkania, księgę abstraktów z poprzedniej edycji konferencji i inne szczegółowe informacje.

Serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu.