W nawiązaniu do opublikowanego Komunikatu z dnia 02 sierpnia 2021 r. dotyczącego otwarcia pięciu konkursów w dziedzinie onkologii w zakresie przyjętego przez Komisję Europejską Programu Pracy na 2021 r. w ramach programu UE w obszarze zdrowia 2021-2027 EU4Health, dodatkowo uprzejmie informujemy o możliwości przystąpienia do konkursów w ramach tzw. „Call for proposals” wnoszących europejską wartość dodaną. Projekty składane powinny być w partnerstwie międzynarodowym, a także spełniać kryteria określone w dokumentacji konkursowej.

Wnioski projektowe do uruchomionego aktualnie przez Komisję Europejską naboru do 5 konkursów można składać do 15 września 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EU4H-2021 PJ;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

Na stronie podane zostały wszelkie dostępne informacje o aktualnych konkursach oraz zamieszczono również listę zainteresowanych podmiotów, do której można się dopisać.

Biorąc pod uwagę powyższe, prosimy o bieżące śledzenie powyższej strony internetowej oraz serdecznie zachęcamy Państwa do uczestnictwa w ww. projektach.