Logo SUM

 

W wyniku nowelizacji Regulaminu Organizacyjnego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Zarządzenie JM Rektora 56/2021) dokonano zmian w zakresie struktury Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej oraz utworzono nową jednostkę organizacyjną: Dział Ewaluacji Działalności Naukowej.

W ramach Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej, którym od dnia 26 marca 2021 r. kieruje Pan mgr Mariusz Miśkiewicz, działają 3 Sekcje: nowoutworzona Sekcja ds. Badań Naukowych oraz 2 dotychczas działające: Sekcja ds. Rozwoju Naukowego oraz Sekcja ds. Kształcenia Doktorantów.

  • Do zadań Sekcji ds. Badań Naukowych należy zapewnienie optymalnych warunków w zakresie organizacji i realizacji badań naukowych oraz wykonywania czynności administracyjno–technicznych związanych z działalnością naukową oraz utrzymaniem i nawiązywaniem współpracy naukowej z ośrodkami krajowymi i międzynarodowymi.
    p.o. Kierownika Sekcji ds. Badań Naukowych – Pani mgr Ewelina Święszek, tel. 32 208 3536, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Do zadań Sekcji ds. Rozwoju Naukowego należy wykonywanie czynności administracyjno-technicznych związanych z nadawaniem stopni naukowych – doktora i doktora habilitowanego, w tym obsługa posiedzeń Rady Dziedziny Naukowej / Rad Dyscyplin Naukowych.
    p.o. Kierownika Sekcji ds. Rozwoju Naukowego – Pan mgr Mariusz Miśkiewicz, tel. 32 208 3553, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Do zadań Sekcji ds. Kształcenia Doktorantów należy zapewnienie optymalnych warunków dla realizacji zadań Dyrektora Szkoły Doktorskiej i Szkoły Doktorskiej oraz prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z kształceniem doktorantów.
    Kierownik Sekcji ds. Kształcenia Doktorantów – Pani mgr inż. Monika Mielcarz, tel. 32 208 3689, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ponadto poza strukturą Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej utworzono odrębny Dział Ewaluacji Działalności Naukowej, którego zadaniem jest m.in. powadzenie bieżącego monitoringu i ewaluacji działalności naukowo-badawczej, wspomaganie procesów administracyjnych służących ewaluacji działalności naukowo-badawczej, współpraca z kierownikami jednostek podstawowych i innych jednostek prowadzących działalność naukowo-badawczą, a także wspomaganie procesów administracyjnych służących ewaluacji oraz powiadamianie o zmianach przepisów w powyższym zakresie i wspomaganie procesów pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe.
p.o. Koordynatora Działu Ewaluacji Działalności Naukowej – Pani mgr Beata Chmielewska, tel. 32 208 1091, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec

 

 

 
[Przesłano przez: Mariusz Miśkiewicz]