Logo SUM

Inwestycja związana z działalnością naukową pn.: „Ocena efektywności innowacyjnego modelu pierwszego w Polsce kompleksowego ośrodka chorych na SM" rekomendowana do dofinansowania ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomendowało do dofinansowania realizację inwestycji związanej z działalnością naukową pn.: „Ocena efektywności innowacyjnego modelu pierwszego w Polsce kompleksowego ośrodka chorych na SM", której kierownikiem jest dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa prof. SUM, p.o. Kierownika Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu. Projekt będzie realizowany we współpracy z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3 Maja 13-15 w Zabrzu.

Celem projektu jest wypracowanie polskich standardów diagnostyki SM z uwzględnieniem diagnostyki różnicującej chorób demielinizacyjnych oraz standardów opieki nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym w Polsce w warunkach kompleksowego ośrodka diagnostyczno-terapeutycznego. Optymalizacja procesu diagnostycznego i terapeutycznego umożliwi kompleksową opiekę specjalistyczną i usprawni długofalowe monitorowanie pacjentów, jednocześnie dając możliwość leczenia większej ilości chorych. Projekt zakłada ponadto wprowadzenie innowacyjnej metody zdalnej rehabilitacji interaktywnej oraz wdrożenie aplikacji mobilnej stworzonej z myślą o chorych na SM, która będzie pomocna w procesie leczenia oraz samokontroli. Zebrane dane pozwolą na przeprowadzenie szczegółowej analizy opartej na porównaniu wybranych parametrów kliniczno-kosztowych w grupie pacjentów objętych opieką w modelowym ośrodku vs chorych diagnozowanych i leczonych w aktualnych warunkach funkcjonowania ośrodka chorych na SM.

Wdrożenie projektu umożliwi rozwój nawiązanej w 2018 roku w ramach dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej i klinicznej pomiędzy akademickimi ośrodkami neurologicznymi specjalizującymi się w leczeniu stwardnienia rozsianego w Polsce (Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach) oraz w Austrii (Medical University of Innsbruck) wspierającej rozwój młodej kadry.

 

 
[Przesłano przez: Aleksandra Wilk]