Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

Logo SUM

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), wprowadzoną Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, informuję, że zgodnie z dodanymi art. 191 ust. 1a oraz 221 ust. 9a w ustawie PoSWiN, istnieje możliwość przeprowadzania obron rozpraw doktorskich oraz kolokwiów habilitacyjnych poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu i rejestracji.

Nadto, publiczna obrona rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim wszczętym przed 1 maja 2019 r. może być przeprowadzona przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r., poz. 261).
Powyższe rozwiązanie stosuje się również odpowiednio do postępowań habilitacyjnych wszczętych przed 1 maja 2019 r. chyba, że Habilitant/-ka złoży wniosek o przeprowadzenie głosowania nad uchwałą zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w trybie tajnym.
Zastosowanie powyższych rozwiązań w postępowaniach prowadzonych przez SUM znalazło akceptację Przewodniczących Rad Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: Rady Dziedziny Naukowej oraz Rad Dyscyplin Naukowych.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zapewnia bezpieczne i wygodne rozwiązania informatyczne za pomocą których możliwa jest realizacja powyższego za pośrednictwem platform: https://obrady.sum.edu.pl (system umożliwiający przeprowadzanie telekonferencji) oraz http://rada24.pl (system do przeprowadzania głosowań w trybach jawnych i tajnych).
W przypadku gdy Przewodniczący odpowiednich Komisji: doktorskich i habilitacyjnych wyrażą zgodę na zorganizowanie ww. przedsięwzięć należy skontaktować się z Sekcją ds. Rozwoju Naukowego SUM, w zależności od miejsca prowadzenia przewodu doktorskiego/postępowania habilitacyjnego, lista kontaktów: https://nauka.sum.edu.pl/kontakt/#toggle-id-2
Pracownicy tej Sekcji w porozumieniu z Centrum Informatyki i Informatyzacji SUM podejmą działania związane z ustaleniem technicznych kwestii, w tym związanych z założeniem wymaganych kont, jak również w porozumieniu z P.T. Przewodniczącym Komisji Doktorskiej w zakresie możliwości organizacji obrony rozprawy doktorskiej/kolokwium habilitacyjnego w ustalonym wspólnie terminie, przy zachowaniu przepisów szczegółowych, m.in. dotyczących obowiązku zawiadomienia o publicznej obronie.

Prorektor ds. Nauki
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański 


[Przesłano przez: Magdalena Golczyk-Dudek]

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.