Koronawirus

PROCEDURA W SPRAWIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS REALIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO I DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ, zajęć w ramach studiów podyplomowych, MBA, podyplomowych kursów specjalistycznych i doskonalących, zajęć prowadzonych w ramach nauczania w Uniwersytecie Pierwszego Wieku SUM, Uniwersytetach Licealisty SUM, Letnich Szkołach Licealisty SUM, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, SUM oraz w pozostałych formach kształcenia w obiektach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach