Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID – 19 szczepienie społeczeństwa będzie przebiegać etapowo. Etap 0 zakłada szczepienie m.in. studentów kierunków medycznych, nauczycieli akademickich uczelni medycznych oraz pracowników Uczelni niebędących nauczycielami, którzy przebywają w trybie ciągłym na terenie podmiotu leczniczego. Jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia do szczepienia mogą się zgłosić i zostać zaszczepione wszystkie ww. osoby, niezależnie od tego czy już chorowały na COVID-19, czy jeszcze nie.

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni równocześnie w Uczelni oraz w podmiocie leczniczym, w którym realizują zadania dydaktyczne i badawcze w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zgłaszani są przez ten podmiot leczniczy.

Zainteresowanych szczepieniem studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, którzy przebywają w trybie ciągłym na terenie podmiotu leczniczego - prosimy o wypełnienie formularza: https://forms.sum.edu.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy, który zawiera również zgodę na przetwarzanie danych osobowych i ich przekazanie do podmiotu leczniczego realizującego szczepienie. Zgodnie z komunikatem Resortu zdrowia, osoby, które nie skorzystają z tej możliwości będą mogły się zaszczepić na zasadach ogólnych.

Wobec konieczności niezwłocznego przekazania zgłoszeń do tzw. szpitali węzłowych, w których szczepienia będą realizowane prosimy o uzupełnienie formularza do dnia 22.12.2020 r. do godz. 10.00. Wskazanie tak krótkiego terminu na zgłoszenie jest niezależne od Uczelni, bowiem jest determinowane ustaleniami publikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia, w tym w komunikacie z dnia 17.12.2020 r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-dotyczacy-szczepien-personelu-medycznego-i-niemedycznego-przeciw-covid19-w-szpitalach-wezlowych.

Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na temat szczepień można uzyskać, dzwoniąc na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 pod numer 989.