herb SUM

Szanowni Państwo Kierownicy Jednostek Organizacyjnych,

 1. Od dnia 10 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. ze zbiorów i usług Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach można korzystać wyłącznie zdalnie. Zawieszone zostają wypożyczenia zbiorów drukowanych, a zwroty mogą być dokonywane wyłącznie przez wrzutnie książek.
 2. Od dnia 10 listopada 2020 r. do odwołania zawiesza się działalność Muzeum Medycyny i Farmacji w Sosnowcu.
 3. W treści Komunikatu Nr 6/2020 Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 06.11.2020 r. zdanie:
  "Zawieszenie, o którym mowa w pkt I dla kierunków: lekarskiego i lekarsko-dentystycznego prowadzonych w języku angielskim, obowiązuje do końca semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021."

  otrzymuje nowe brzmienie:
  „Zawieszenie, o którym mowa w pkt I dla kierunków: lekarskiego i lekarsko-dentystycznego prowadzonych w języku angielskim, obowiązuje do dnia 31.12.2020 r."

 

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 


 
Dear Heads of Organizational Units,

 1. Starting from November 10, 2020, until November 29, 2020, the collections and services of the Library of the Medical University of Silesia in Katowice can only be used remotely. Loanings of printed collections are suspended and returns can be made only through book launchers..
 2. Starting from November 10, 2020, until further notice, the Museum of Medicine and Pharmacy in Sosnowiec is suspended.
 3. In Communication No. 6/2020 of Rector of Medical University of Silesia, in Katowice of 6.11.2020 the sentence:

  "The suspension referred to in point I for the fields of study as: medicine and dentistry conducted in English language is valid until the end of the winter semester of the 2020/2021 academic year"

  is being replaced with:
  „The suspension referred to in point I for the fields of study as: medicine and dentistry conducted in English language is valid until the 31.12.2020"


prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Rector of Medical University of Silesia in Katowice, Poland

 

[Przesłano przez: Justyna Bula]