Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

herb SUM

Szanowni Państwo Kierownicy Jednostek Organizacyjnych,

w związku z ogłoszonymi przez Prezesa Rady Ministrów obostrzeniami związanymi ze wzrostem zachorowań na COVID-19 od dnia 7.11.2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. z możliwością przedłużenia:

 1. Zawieszam prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej na wszystkich kierunkach i formach kształcenia, z wyłączeniem sześciomiesięcznej praktyki zawodowej w aptece na kierunku farmacja.

  Zajęcia, o których mowa w pkt. i ust. 3 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 161/2020 z dnia 08.09.2020 r. z późn. zm. dotychczas realizowane w formie stacjonarnej, mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość o ile charakter i rodzaj zajęć nie stoją temu na przeszkodzie. Zobowiązuję Kierowników Jednostek Organizacyjnych do ponownej analizy w powyższym zakresie, a Dziekanów do ewentualnego uaktualnienia harmonogramów zajęć.

  Zawieszenie, o którym mowa w pkt i dla kierunków: lekarskiego i lekarsko-dentystycznego prowadzonych w języku angielskim, obowiązuje do końca semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021.

  Nauczyciele akademiccy mogą wykonywać swoje obowiązki w formie pracy zdalnej poza miejscem jej stałego wykonywania za zgodą Kierownika Jednostki Organizacyjnej.

  Potwierdzanie przez nauczycieli akademickich oraz kierowników jednostek organizacyjnych zrealizowanych zajęć dydaktycznych, na miesięcznych listach obecności, może nastąpić z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.

 2. Wprowadzam zasadę rotacyjnej organizacji pracy w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi z wyłączeniem pracowników na stanowiskach robotniczych i obsługi z uwagi na charakter ich pracy.

  Rotacyjna organizacja pracy polega przede wszystkim na zamiennym wykonywaniu pracy przez pracowników jednostki organizacyjnej w formie zdalnej i stacjonarnej.

  W ramach powyższego zobowiązuję Kierowników jednostek organizacyjnych do sporządzenia harmonogramów pracy jednostek, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik do niniejszego Komunikatu.

  Harmonogramy należy sporządzać w okresach tygodniowych, przy czym harmonogram obejmujący okres 09–15.11.2020 r. należy przedłożyć do dnia 06.11.2020 r.

  Przy sporządzaniu harmonogramów uwzględnia się wszystkie usprawiedliwione nieobecności pracownika, w tym dodatkowy zasiłek opiekuńczy – w przypadku wprowadzenia przez ustawodawcę, a także konieczność nieprzerwanego zapewnienia realizowanych zadań jednostki organizacyjnej.

  Sporządzone przez Kierowników harmonogramy podlegają zatwierdzeniu przez bezpośredniego przełożonego zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym z zastrzeżeniem, że harmonogramy dla:
  - pracowników Dziekanatu są sporządzane w porozumieniu z właściwym Dziekanem,
  - pracowników naukowo – technicznych sporządza kierownik jednostki organizacyjnej działalności podstawowej, a zatwierdza właściwy Dziekan.

  W odniesieniu do pracowników na stanowiskach robotniczych i obsługi Kierownicy jednostek organizacyjnych w porozumieniu z Kierownikiem Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych lub jego Zastępcą zobowiązani są do przedstawienia propozycji organizacji podległych jednostek organizacyjnych, w systemach czasu pracy przewidzianych obowiązującym w Uczelni Regulaminem Pracy.

  W zakresie nieobjętym niniejszym Komunikatem obowiązują postanowienia Zarządzenia Nr 161/2020 z dnia 08.09.2020 r. z późn. zm.

 

Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

 

Załącznik do komunikatu

 

[Przesłano przez: Barbara Zwolańska]

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.