uwaga komunikat

Komunikat z dnia 27.10.2020 r. Prorektora ds. Studiów i Studentów
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 161/2020 z dnia 8.09.2020 r. Rektora SUM w Katowicach w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków Wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (z późn. zm.) uwzględniając decyzje Dziekanów Wydziałów SUM w Katowicach, skonsultowane z przedstawicielami Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego, uprzejmie informuję:

  1. Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu – w okresie od dnia 28 października 2020 r. do 13 listopada 2020 r., zajęcia prowadzone będą wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania do komunikacji elektronicznej na wszystkich kierunkach i formach studiów prowadzonych w ww. Wydziale, z wyłączeniem: 6 miesięcznych praktyk zawodowych dla studentów VI roku kierunku farmacja, Praktycznej Nauki Zawodu dla studentów IV roku kierunku analityka medyczna oraz praktyk zawodowych dla kierunku analityka medyczna, biotechnologia medyczna, kosmetologia oraz farmacja.
  2. Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach oraz Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach zajęcia będą realizowane bez zmian tj. zgodnie z dotychczasowymi harmonogramami, opublikowanymi na stronie internetowej SUM.

 

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną, zwłaszcza w placówkach medycznych, Dziekani Wydziałów SUM w Katowicach mają obowiązek na bieżąco monitorować wszelkie informacje w tym zakresie i mogą dokonać zmian w harmonogramach, z zachowaniem zapisów powołanego powyżej Zarządzenia Rektora SUM w Katowicach. Proszę o zapoznawanie się z informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej Uczelni.

Zajęcia w formie kontaktowej winny być realizowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i panujących warunków epidemicznych.


Prof. dr hab. n. med. Jerzy Stojko
Prorektor ds. Studiów i Studentów

 

 

[Przesłano przez: Justyna Skolik]