Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

KOMUNIKAT Nr 5/2020
Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
z dnia 16.10.2020 r.
w związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiczną

 

Mając na uwadze, że od dnia 01.10.2020 r. proces dydaktyczny na wszystkich kierunkach i poziomach kształcenia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach prowadzony jest w formie mieszanej, a szczegółowe wytyczne zostały określone w „Zasadach organizacji i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów i innych form kształcenia od dnia 01.10.2020 r.", wprowadzonych Zarządzeniem nr 161/2020 z dnia 08.09.2020 r. (z późn. zm.) w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków Wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz w „Procedurze w sprawie zasad bezpieczeństwa realizacji procesu dydaktycznego i działalności w obiektach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach" przypominam o bezwzględnym obowiązku przestrzegania ustalonych zasad i ograniczeń, w tym w szczególności:


I. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie wszystkich obiektów Uczelni.

 1. Na teren Uczelni mogą wejść wyłącznie osoby, które nie wykazują objawów infekcji, nie przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych lub sami nie są objęci kwarantanną albo izolacją w warunkach domowych.
 2. Na terenie Uczelni obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa za wyjątkiem bezpośredniego stanowiska pracy.
 3. Na terenie Uczelni należy unikać tworzenia się grup osób i zachowywać dystans społeczny.
 4. Obowiązuje ograniczanie do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w pracy.
 5. Podstawową formą korespondencji jest droga elektroniczna i kontakt telefoniczny.
 6. Korespondencję w formie papierowej należy składać wyłącznie w kancelariach Uczelni w dni robocze.
 7. Zapoznawanie się z wszelkimi rekomendacjami i zaleceniami umieszczanymi w miejscach ogólnodostępnych w formie komunikatów, rekomendacji, zaleceń itp. oraz ich stosowanie.
 8. W każdym budynku wyznaczone zostało pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku wystąpienia objawów chorobowych, wyposażone m.in. w płyn do dezynfekcji rąk, maseczki oraz telefon, czyli tzw. Izolatorium.
 9. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych wskazujących na zakażenie COVID-19 należy natychmiast poinformować swojego bezpośredniego przełożonego.
 10. Przełożony informuje o powyższym administrację budynku i Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych oraz kieruje pracownika do Izolatorium.
 11. Osobie odizolowanej udostępniany jest telefon, celem skontaktowania się z POZ i ustalenie dalszego postępowania.
 12. Każdy pracownik w przypadku otrzymania informacji o dodatnim wyniku testu na COVID-19 lub w przypadku przebywania w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych drogą telefoniczną lub mailową.


II. Zasady bezpieczeństwa realizacji procesu dydaktycznego.

 1. Uczestnicy zajęć przed przyjściem/przyjazdem do Uczelni zobowiązani są we własnym zakresie dokonać pomiaru temperatury i w przypadku występowania objawów choroby infekcyjnej dróg oddechowych (gorączka, kaszel, ból mięśni) pozostać w domu, informując o tym telefonicznie lub mailowo właściwy Dziekanat.
 2. Uczestnicy zajęć dydaktycznych zobowiązani są niezwłocznie powiadomić telefonicznie lub mailowo właściwy Dziekanat:
  1) po otrzymaniu informacji o dodatnim wyniku testu na COVID-19,
  2) o przebywaniu w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych.
 3. Dziekan właściwego Wydziału, po otrzymaniu informacji o osobie z pozytywnym wynikiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i zebraniu pełnych informacji o osobach z pierwszego kontaktu informuje określoną grupę studentów, z którymi chora osoba miała kontakt, o konieczności realizacji wszystkich zajęć dydaktycznych w formie zdalnej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przez okres kolejnych 14 dni kalendarzowych.
 4. Dziekan właściwego Wydziału w stosunku do pracownika dydaktycznego, który miał kontakt z osobą z pozytywnym wynikiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 ustala z nauczycielem czy pomimo kwarantanny może prowadzić zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przez okres kolejnych 14 dni kalendarzowych. Jednocześnie Dziekan informuje o powyższym Prorektora ds. Studiów i Studentów.
 5. W przypadku nauczyciela wykonującego równocześnie świadczenia zdrowotne na rzecz podmiotów leczniczych, zobowiązany jest on do stosowania się do zaleceń podmiotu leczniczego informując o powyższym Dziekana, z którym ustala czy może prowadzić zajęcia zdalnie. Dziekan informuje o powyższym Prorektora ds. Studiów i Studentów.


III. Dodatkowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie domów studenckich.

 1. We wszystkich domach studenckich ustala się zasady i ograniczenia obowiązujące na terenie budynków Uczelni.
 2. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie domów studenckich osób w nich niezakwaterowanych.
 3. Obowiązuje nakaz ograniczania kontaktów między mieszkańcami domów studenckich.
 4. Należy stosować się do wprowadzonych ograniczeń dotyczących liczby osób korzystających ze wspólnych obszarów i pomieszczeń w tym samym czasie.
 5. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych wskazujących na zakażenie COVID-19 należy natychmiast poinformować Kierownika właściwego domu studenckiego, który w uzgodnieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną ustala dalsze postępowanie.


Ponadto przypominam o konieczności zapoznawania się na bieżąco i stosowania zarządzeń oraz Komunikatów wydawanych przez JM Rektora i Kanclerza SUM w związku z trwającą pandemią dostępnych na stronie internetowej Uczelni w zakładce „Sprawdź informacje o koronawirusie", a także rozporządzeń, komunikatów, zaleceń, rekomendacji i innych aktów prawnych właściwych Ministerstw, zamieszczanych na stronach: www.gis.gov.pl, https://www.gov.pl/web/zdrowie oraz www.gov.pl/web/nauka.

 

 

Infografika Covid-19

 

[Przesłano przez: Monika Andrzejewska]

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.