Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

Koronawirus

Szanowni Państwo,

W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Środowiskowych wytycznych w związku z częściowym przywracaniem działalności Uczelni" Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, będący Administratorem Państwa Danych Osobowych, przekazuje następujące informacje o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie pracy zdalnej oraz prowadzenia procesu dydaktycznego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z art. 13 RODO:

 1. Administratorem Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035.
 2. Aktualne dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych dostępne są pod numerem tel. 32 208 3600 lub na stronie internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl;
 3. Dane osobowe przetwarza się zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d, e Rozporządzenia RODO w celu umożliwienia Państwu pracy zdalnej i/lub uczestnictwa w procesie dydaktycznym wykorzystującym metody i techniki kształcenia na odległość.
 4. Odbiorcami danych osobowych są:
  • Merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
  • Odbiorcami danych mogą być także podwykonawcy i podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie oraz inne organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostepnienie danych osobowych.
  • W przypadku wykorzystywania narzędzi informatycznych do kształcenia na odległość dostarczanych w ramach licencji Microsoft Office 365 Education odbiorcą danych jest firma Microsoft Corporation (informacje o ochronie danych można znaleźć na stronie internetowej: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement).
  • Odbiorcami danych mogą być inne podmioty, którym Uczelnia zgodnie z art. 28 RODO powierzyła przetwarzanie danych osobowych.
 5. Dane będą przechowywane zgodnie z zasadą minimalizacji i adekwatności przez okres ustalony na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących w szczególności:
  • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861 z późn. zm. )
  • Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2020 poz. 164)
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Prawa te realizuje się na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Dane osobowe przetwarza się w celu realizacji ustawowych obowiązków Uczelni, ich podanie przy zawieraniu stosunku prawnego było wymagane określonymi przepisami prawa.

 

Dodatkowe informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych w procesie kształcenia na odległość zawiera Komunikat Nr 1/2020 Prorektora ds. Studiów i  Studentów z dnia 15.05.2020 r. dostępny pod adresem: https://sum.edu.pl/aktualnosci-i-komunikaty-swp/komunikaty-wiadomosci/komunikaty-koronawirus/11510-komunikat-nr-1-2020-prorektora-ds-studiow-i-studentow-z-dnia-15-05-2020-r

Praktyczne aspekty bezpieczeństwa informacji podczas pracy zdalnej zawarte zostały w Zarządzeniu Rektora SUM nr 76/2020 z dnia: 13.052020 r. w sprawie: wprowadzenia "Instrukcji Bezpieczeństwa Pracy Zdalnej i Urządzeń Mobilnych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach", które dostępne jest pod adresem: https://sum.edu.pl/uchwaly-i-zarzadzenia-sum?act=show&idp=2441

W przypadku pozostających wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych przez SUM oraz bezpieczeństwa informacji uprzejmie proszę o kontakt bezpośredni z Inspektorem Ochrony Danych SUM – dr n. techn. inż. Marcinem Aptekorzem dostępnym pod nr tel. 32 208 3630 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

[Przesłano przez: Marcin Aptekorz]

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.