Dyplom

Informujemy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiczną, w dniu 27 kwietnia 2020 r., Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, reprezentując Uczelnie członkowskie KRAUM, skierował do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej wniosek o:

- przedłużenie terminów składania, przez absolwentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, dokumentów będących podstawą do skierowania na staż podyplomowy;
- dopuszczenie i możliwość składania ww. dokumentów drogą elektroniczną lub inną zapewniającą bezpieczne ich doręczenie, przez wszystkie Okręgowe Izby Lekarskie.

O uzyskanej odpowiedzi będziemy Studentów informować na bieżąco.


[Przesłano przez: Justyna Skolik]