Koronawirus

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest partnerem projektu Wielośrodkowe, kontrolowane i randomizowane badanie kliniczne z podwójną ślepą próbą, oceniające wpływ szczepień przeciw gruźlicy na zapadalność i przebieg zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników ochrony zdrowia w Polsce podczas pandemii COVID-19, który otrzymał dofinansowanie Agencji Badań Medycznych, w ramach szybkiej ścieżki, wpierającej opracowanie skutecznych metod diagnostyki i leczenia koronawirusa.

Zespół naukowców z SUM, Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Szpitala św. Ludwika i Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie, Szpitala Bielańskiego i Szpitala Praskiego w Warszawie pod kierownictwem dr n. med. Hanny Czajki z Uniwersytetu Rzeszowskiego, zbada wpływ szczepień przeciwko gruźlicy na zapadalność i przebieg zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Za działania ze strony Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odpowiedzialny jest prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych, Kierownik Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach.

Badanie przeprowadzone zostanie w grupie tysiąca pracowników ochrony zdrowia w Polsce. Zebrany od uczestników materiał biologiczny oraz obserwacja stanu ich zdrowia, pozwoli ocenić, czy wykonywane powszechnie szczepienia przeciw gruźlicy szczepionką BCG-10 mogą mieć wpływ na zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz przebieg choroby COVID-19.

Uzyskane podczas badania dane pomogą ustalić, czy szczepionka przeciw gruźlicy produkowana i stosowana od lat w Polsce, wzbudza odpowiedź immunologiczną pozwalającą na zwalczanie zakażeń wirusowych, w tym także SARS-CoV-2 w sytuacji pandemii. Szczepionka podana w ramach projektu nigdy dotąd nie była badana pod tym kątem.


[Przesłano przez: Bożena Langner]