Kalendarz

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia, działającego na podstawie art. 40 ust. 6a ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 r. poz. 952 oraz z 2020 r. poz. 567), w związku z ryzykiem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zidentyfikowanymi przypadkami zachorowań na COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zmieniony został termin składania wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego dla fizjoterapeutów.

Wnioskować będzie można od 20 maja do 22 czerwca 2020 r. (przed zmianą terminu było to możliwe od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja 2020 r.).
Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-przesuniecia-terminu-skladania-wnioskow-o-rozpoczecie-szkolenia-specjalizacyjnego-dla-fizjoterapeutow


[Przesłano przez: Bożena Langner]