Badania

Wychodząc kolejny raz naprzeciw potrzebom zwiększenia liczby wykonywanych badań na obecność koronawirusa SARS-CoV-2, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach wsparł tym razem, uruchomione w kwietniu, Laboratorium Medyczne GynCentrum – Oddział Sosnowiec, użyczając z Katedry Biologii Molekularnej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu aparaturę (RealTime PCR Light Cycler 480 II), umożliwiającą wykonywanie diagnostyki molekularnej pod kątem COVID-19. To pozwoli na znaczące zwiększenie potencjału diagnostycznego tegoż Laboratorium, a tym samym na lepszą i skuteczniejszą działalność na rzecz mieszkańców i podmiotów medycznych z województwa śląskiego.

To jedno z pięciu laboratoriów w województwie, które realizują tego typu badania i trzecie, które swoją aparaturą wsparł Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Na początku marca SUM udostępnił aparat LightCycler 96 do RealTtime PCR Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach. Uczelnia przekazała Stacji także posiadane pałeczki do pobierania wymazów, niezbędne do wykonania testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2.

Uniwersytet, uwzględniając powagę zaistniałej sytuacji i konieczność zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS-COV-2, wsparł Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu, użyczając sprzęt medyczny z Katedr Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu do uruchomienia w KMS laboratorium testów genetycznych. Celem było zwiększenie ilości wykonywanych testów genetycznych na dobę.

Sytuacja sanitarno-epidemiczna jest bardzo dynamiczna i SUM na bieżąco reaguje na potrzeby z nią związane.

Pełna lista laboratoriów


[Przesłano przez: Bożena Langner]