podpis

 

 

Drodzy Studenci, w związku z licznymi pytaniami kierowanymi do pracowników Uczelni informujemy, że złożona poprzez Was w formie elektronicznej wola pomocy i realizacji wolontariatu w szpitalach i stacjach sanitarno-epidemiologicznych stanowi wstępną deklarację.

Podstawą realizacji pracy w ramach wolontariatu jest zawarcie ze Studentem przez Szpital lub Sanepid umowy o wolontariat. Określenie szczegółów wolontariatu i zasad jego realizacji w ww. umowie pozostaje w kompetencjach jednostek przyjmujących na wolontariat, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów, w tym ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).

Zgodnie z ustawą Wolontariusz to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje swoje zadania.

Korzystający z pomocy wolontariusza mają obowiązek:
- informować wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;
- informować wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach oraz zapewnić dostępność tych informacji;
- zapewnić wolontariuszowi, bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń – odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń, a w przypadku wykonywania świadczeń w okresie nie dłuższym niż 30 dni, korzystający z wolontariatu zobowiązany jest do zapewnienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ponadto korzystający może zapewnić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – w zakresie wykonywanych świadczeń. Umowa ta nie może zawierać zapisów stanowiących o ponoszeniu odpowiedzialności wolontariusza wobec pacjenta i szpitala i/lub innej instytucji, w której odbywa się wolontariat.

Umowa o wolontariacie powinna zawierać określenie zakresu obowiązków, najkorzystniej do minimum, z założeniem możliwości odmowy wykonywania obowiązków jeśli zobowiązania wobec studenta przekraczają jego kompetencje. Warto zwrócić uwagę, że umowa winna regulować okres jej zawarcia i zasady jej rozwiązywania.

Dodatkowo w umowie może znaleźć się informacja, że po zakończeniu pracy w ramach wolontariatu, zainteresowany otrzyma zaświadczenie o wykonaniu swojej pracy i referencje, o ile będą mu przydatne.

W przypadku wątpliwości związanych z kwestiami prawnymi dotyczącymi podpisywanych przez Studentów SUM w Katowicach umów o wolontariat, Uczelnia służy pomocą prawną.

Wszystkie pytania prosimy kierować pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 


[Przesłano przez: Justyna Skolik]