stetoskop

 

 

Drodzy Studenci SUM w Katowicach dziękujemy, że cały czas deklarujecie wolę wzięcia udziału w tak potrzebnej i ważnej inicjatywie służącej całemu społeczeństwu, polegającej na pomocy szpitalom oraz służbom sanitarno-epidemiologicznym w walce z epidemią koronawirusa.

Już 137 Studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, głównie kierunku lekarskiego, ale także pielęgniarstwa, analityki medycznej oraz farmacji zadeklarowało swoją pomoc – Uczelnia jest z Was dumna!!!

Wiemy, że już na chwilę obecną 14 osób zadeklarowało gotowość do pomocy w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca SUM w Katowicach.

Publikujemy listę podmiotów leczniczych, które otrzymały decyzję Wojewody Śląskiego o stanie podwyższonej gotowości. Do Studentów, którzy już wstępnie zdeklarowali się, poprzez formularz Uczelni, zostanie wystosowany mail, w prośbą o wskazanie, w których jednostkach deklarujecie wolontariat, pozwoli to na lepszą koordynację działań.

Dziękujemy również Pracownikom Uczelni, którzy zadeklarowali swoją pomoc na zasadach wolontariatu !!!


Załącznik do komunikatu - Wykaz adresowy szpitali

 


[Przesłano przez: Justyna Skolik]