logo sum

KOMUNIKAT Nr 2/2020
Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
z dnia 18.03.2020 r.

 

Kierując się rozwiązaniami wprowadzonymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla uczelni przez niego nadzorowanych w Rozporządzeniu z dnia 16 marca 2020 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uprzejmie informuję, że w okresie od dnia 18 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie uczelni przez ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników uczelni na ich terenie, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni.

W związku z powyższym, celem zabezpieczenia ciągłości działalności Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w powyższych dniach na terenie Uczelni świadczyć pracę będą wyznaczeni pracownicy jednostek organizacyjnych zgodnie z załącznikiem do komunikatu. W stosunku do nauczycieli akademickich obowiązują nadal zapisy Zarządzenia Nr 42/2020 z dnia 11.03.2020 r.

Mając na uwadze powyższe, ponownie proszę o ograniczenie bezpośrednich kontaktów służbowych z pracownikami Uczelni oraz o korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej, a w przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu o wcześniejsze umówienie się z pracownikiem, celem wejścia do obiektu Uczelni.

 

Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

 

Załącznik nr 1 do Komunikatu

 

[Przesłano przez: Justyna Skolik]