Studenci w bibliotece

Uprzejmie informujemy, że na mocy podpisanych w dniu 12 marca 2020 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozporządzeń, zostaje wydłużona do 31 maja br. ważność elektronicznych legitymacji studenckich oraz legitymacji doktoranta.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią aktów:

1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów
2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta


[Przesłano przez: Justyna Skolik]