E-learning SUM

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 marca 2020 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych, zgodnie z którym od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra zdrowia.

Zgodnie z treścią ww. Rozporządzenia, zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich a także na studiach podyplomowych winny być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
W związku z powyższym, informujemy, że Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest gotowy do zdalnego prowadzenia zajęć dydaktycznych.
System jest dostępny dla wszystkich studentów i dla wszystkich kierunków studiów prowadzonych w Uczelni. Obecnie w naszej bazie jest dostępnych ponad 1000 kursów  i baza ta cały czas się powiększa.
Dodatkowo została uruchomiona możliwość prowadzenia zajęć na żywo, z pełną interakcją pomiędzy Uczestnikami.
Wkrótce wszyscy Studenci zostaną poinformowani o sposobie realizacji zawieszonych zajęć na odległość, tak aby proces dydaktyczny nie uległ zakłóceniu.

 

[Przesłano przez: Justyna Skolik]

Rozporządzenie MZ w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych pdf