Logo SUM

W dniu dzisiejszym na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia opublikowany został komunikat, zgodnie z którym od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra zdrowia przez zawieszenie kształcenia na studiach i studiach podyplomowych.

Minister rekomenduje organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia.
Komunikat Ministra Zdrowia
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-uczelni-medycznych

 

Ponadto Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął działania legislacyjne mające na celu wyeliminowanie konieczności potwierdzania ważności legitymacji studenckich. Legitymacje powinny być przedłużone przed 31 marca 2020 r. (do tego dnia są ważne). Przewiduje się  jednak przedłużenie  ich ważności do 31 maja z mocy prawa.  Podobne rozwiązania będą dotyczyć legitymacji doktoranckich.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
https://www.gov.pl/web/nauka/mnisw-rekomenduje-uczelniom-nauczanie-w-systemie-zdalnym

 

Zarządzenie Rektora  42/2020 z dnia 11.03.2020 w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród członków Wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


[Przesłano przez: Justyna Skolik]