Baner

Informujemy, że nabór uzupełniający do udziału w szkoleniach językowych dla pracowników administracyjnych i dydaktycznych SUM odbędzie się w okresie:

od 24 kwietnia 2019 r. od godziny 7:30 do 25 kwietnia 2019 r. do godziny 13:00 poprzez formularz rekrutacyjny online, który jest zamieszczony na stronie internetowej projektu, w zakładce Formularz rekrutacyjny. https://sum.edu.pl/uczelnia/pracownik/welcome-to-sum

Będzie on aktywny w ww. terminie i dostępny dla wszystkich zainteresowanych, którzy w I terminie rekrutacji nie zdążyli lub nie mogli zgłosić się do projektu.

W przypadku kursu języka angielskiego ogólnego dla poziomów A2 – B2, kandydat jest zobowiązany do rozwiązania testu językowego na platformie e-learningowej SUM, do czego niezbędny jest adres e-mail pracownika i hasło.

UWAGA – pracownicy nie posiadający służbowego e-maila są proszeni o skontaktowanie się z Działem ECI.

Szczegóły dotyczące rekrutacji w projekcie zostały określone Regulaminem, który stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2019 z dnia 18.03.2019 r. Rektora SUM. Wszystkie dokumenty dotyczące realizowanego projektu są dostępne na stronie internetowej projektu.\

-> WYNIKI

Ponadto informujemy, że listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w kursach językowych, listy rezerwowe oraz listy osób niezakwalifikowanych zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu, po zakończeniu naboru uzupełniającego, nie później niż do 29 kwietnia 2019 r.

 

[Przesłano przez: Dominika Grzeszczyk]