Logo SUM

INFORMACJA

Uprzejmie przypominam, że w związku z ustanowieniem dnia 02 maja 2019 r. dniem Rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych (zgodnie z Zarządzeniem nr 175/2018 oraz 176/2018 Rektora SUM w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 dla studentów i doktorantów Uczelni), decyzją JM Rektora dzień 02 maja 2019 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kierownik
Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
Jolanta Samborska- Kozak


[Przesłano przez:  Ewa Drzeżdżon]