Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

Logo SUM

Szanowny Pan
Adam Michnik
Redaktor Naczelny
„Gazety Wyborczej”
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa 

W nawiązaniu do artykułu „Kto rządzi Rektorem SUM”, autorstwa Judyty Watoły opublikowanego w dniu 27.03.2019 r. w katowickim wydaniu Gazety Wyborczej, działając na podstawie przepisu art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 1914) wnoszę o opublikowanie sprostowania przy uwzględnieniu następujących faktów:

W artykule jw. podano nieprawdziwe informacje, że Kanclerz SUM:

1) wydała polecenie odnośnie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Rady Uczelni,
2) nie przedstawiła rektorowi pism Ziemowita Wójcika, członka Senatu.

W konsekwencji wnoszę o opublikowanie sprostowania w brzmieniu:

Nieprawdą jest, że Kanclerz SUM wydawała polecenia, w szczególności 8 marca br. - odnośnie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Rady Uczelni. Nieprawdą jest również, że Kanclerz SUM nie przedstawiła Rektorowi pism Ziemowita Wójcika, w których domagał się zabezpieczenia nagrań z monitoringu.

UZASADNIENIE

Opublikowanym w powyższym artykule treściom przeczą fakty, złożone przez Rektora oświadczenia, a nadto Autorka – powołując się na niepotwierdzone informacje – przyznaje tym samym, że przedstawione w artykule tezy nie zostały przez nią zweryfikowane.

Wyjaśniam, że w zakresie pkt. 1 złożyłem oświadczenie, które zostało opublikowane na stronie internetowej SUM w dniu 21.03.2019 r. Wynika z niego jednoznacznie, że polecenia kształtujące sposób organizacji pracy kancelarii SUM nie były wydawane tak bezpośrednio, jak i pośrednio.
Autorka sama treść oświadczenia cytuje, a zatem jest jej znane. Jeśli jednak miała jakiekolwiek wątpliwości co do jego brzmienia w tym zakresie, winna wystąpić o ich wyjaśnienie przed formułowaniem zarzutów.

Odnośnie pkt. 2 wskazać należy, że wszystkim dokumentom składanym przez Pana Ziemowita Wójcika nadany został bieg zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w SUM. Odpowiednio zgłoszenia kandydatów przekazane zostały Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej, i - jak potwierdzone zostało w oświadczeniu - w dniu 13.03.2019 r. do organów ścigania oraz właściwych jednostek celem ustalenia stanu faktycznego.

Podkreślić należy, że przypisane przez Panią Judytę Watołę, a nie potwierdzone w żaden sposób zarzuty, w tym polegające na podejmowaniu działań sprzecznych z zasadniczymi aktami wewnętrznymi obowiązującymi w instytucji publicznej, naruszają nie tylko dobre imię osób kierujących administracją Uczelni, ale również Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Odnosząc się do treści cyt. „według niepotwierdzonych informacji”, stwierdzić należy, że wskazuje ona bezpośrednio na naruszenie przez Autorkę art. 12 Prawa Prasowego, zgodnie z którym „dziennikarz jest zobowiązany sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło przy redagowaniu artykułu” .

Powyższe jednoznacznie przesądza o konieczności umieszczenia sprostowania, celem wyeliminowania funkcjonujących w przestrzeni publicznej nieprawdziwych informacji wytworzonych przez Autorkę, po raz kolejny bez dochowania minimum rzetelności.

Nadmieniam, że dziennikarz ma obowiązek działania zgodnie z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego, w granicach określonych przepisami prawa.

  

Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

 

Dokumenty:


[Przesłano przez: Justyna Skolik/Dział Prawny]

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2021

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.