Uwaga

Uprzejmie informuję, że w 2019 roku zaplanowane są następujące dodatkowe dni wolne od pracy dla pracowników Uczelni:

19 kwiecień 2019 r. (Wielki Piątek)

W związku z przypadającą na okres od 17 do 23 kwietnia 2019 r. przerwą wakacyjną wiosenną zgodnie z Zarządzeniami nr 79/2018 oraz 94/2018 Rektora SUM w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 dla studentów i doktorantów Uczelni.

2 maj 2019 r. (czwartek)

W związku z ustanowieniem tego dnia dniem Rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych, zgodnie z Zarządzeniami nr 175/2018 oraz 176/2018 Rektora SUM w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 dla studentów i doktorantów Uczelni.

31 październik 2019 r. (czwartek)

W przypadku uwzględnienia dnia Rektorskiego w organizacji roku akademickiego 2019/2020 dla studentów i doktorantów.

24 grudzień 2019 r. (Wigilia – wtorek)

Przy uwzględnieniu planowanych wakacji zimowych w organizacji roku akademickiego 2019/2020 dla studentów i doktorantów.

Kierownik
Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
Jolanta Samborska-Kozak


[Przesłano przez: Beata Urbańczyk]