Baner - podatek


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH
ZA 2018 ROK


Wobec konieczności dostarczenia podatnikom informacji PIT – 11 w ustawowym terminie do końca lutego 2019 r., informujemy, że w dniach:
11 luty 2019 r. - 15 luty 2019 r.
w Dziale Płac przy ul. Poniatowskiego 15 w godzinach od 9.00 do 15.00 będą do odbioru informacje o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2018 r. PIT – 11 wraz z zaświadczeniami zawierającymi informację o skorygowanych kosztach uzyskania przychodu z tytułu korzystania z praw autorskich i pokrewnych.
Roczne rozliczenie podatku podatnicy winni złożyć do właściwych (wg miejsca zamieszkania) Urzędów Skarbowych w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. (art. 45 Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity).
Zaświadczenia o wynagrodzeniach osiągniętych w 2018 r. przez zatrudnionych w Uczelni emerytów i rencistów, którzy zgłosili w Dziale ds. Pracowniczych i Socjalnych otrzymanie decyzji ZUS zostaną przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pocztą do dnia 28 lutego 2019 r.

 


[Przesłano przez: Jolanta Łysek]