Uwaga

INFORMACJA

Uprzejmie przypominam, że:
- dzień 31 października 2018 r. jest dniem pracującym z jednoczesną zmianą godzin pracy od 7:30 do 14:00,
- dzień 02 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Uczelni.

Kierownik Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
Jolanta Samborska – Kozak


[Przesłano przez: Ewa Drzeżdżon]