Uwaga

Uprzejmie informuję, że w związku z Zarządzeniem Nr 175 /2018 z dnia 11.09.2018 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zmieniającym Zarządzenie Nr 94/2018 z dnia 24.05.2018 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach oraz Zarządzeniem Nr 176/2018 z dnia 11.09.2018 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zmieniającym Zarządzenie Nr 79/2018 z dnia 11.05.2018 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 na studiach doktoranckich w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, w zaplanowanych w roku 2018 dodatkowych dniach wolnych od pracy następuje zmiana:

31 października 2018 r. (środa) 

pozostaje dniem pracującym dla wszystkich pracowników Uczelni, z jednoczesną zmianą godzin pracy od  7:30 do 14:00

02 listopada 2018 r. (piątek)

zostaje ustalony dniem wolnym dla wszystkich pracowników Uczelni.

Kierownik Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
Jolanta Samborska-Kozak


[Przesłano przez:  Ewa Drzeżdżon]