Kodeks Etyki Pracowników SUM

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Uchwałą Nr 65/2018 z dnia 30 maja 2018 r. Senat SUM uchwalił Kodeks Etyki Pracowników SUM, który jest efektem prac społeczności akademickiej Uniwersytetu reprezentowanej przez Zespół ds. opracowania kodeksu etyki dla pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (powołanego Zarządzeniem JM Rektora SUM Nr 190/2017).

W związku z powyższym, uchwalone zasady etyczne obowiązują wszystkich pracowników Uczelni i stanowią normy będące podstawą oczekiwanych zachowań w środowisku pracy.

Załącznik:
Kodeks etyki Pracowników SUM


[Przesłano przez: Klaudia Libront]