Uwaga

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z decyzją JM Rektora  dzień 02 maja 2017 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kierownik Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
Jolanta Samborska- Kozak


[Przesłano przez: E. Drzeżdżon]