Logo SUM

INFORMACJA 

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z decyzją JM Rektora dzień 23 grudnia 2016 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Uczelni.

Kierownik Działu Ds. Pracowniczych i Socjalnych
Jolanta Samborska - Kozak


[Przesłano przez: Anna Frąc]