Logo projektu

Prof. dr hab. n. med. Jacek Gawrychowski, prof. dr hab. n. med. Jerzy Kozielski z Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu i dr hab. n. med. Jerzy Słowiński z Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu zostali wybrani na ekspertów w ramach projektu pn. „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych”

Pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicah, Prof. dr hab. n. med. Jacek Gawrychowski - Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej, prof. dr hab. n. med. Jerzy Kozielski - z Katedry i Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu oraz dr hab. n. med. Jerzy Słowiński - adiunkt Katedry Epidemiologii i  Biostatystyki Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu zostali wybrani przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministerstwie Zdrowia do realizacji usługi o charakterze eksperckim w zakresie opracowania map potrzeb zdrowotnych w ramach projektu pn. „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  • prof. dr hab. n. med. Jacek Gawrychowski został wybrany na eksperta w dziedzinie nowotworów niezłośliwych;
  • prof. dr hab. n. med. Jerzy Kozielski został wybrany na eksperta w dziedzinie chorób układu oddechowego (ostrych postaci tych chorób);
  • dr hab. n. med. Jerzy Słowiński został wybrany na eksperta w dziedzinie chorób układu nerwowego (innych niż wieku starczego)

Celem nadrzędnym projektu jest stworzenie systemu mapowania potrzeb zdrowotnych w zakresie 30 grup chorób oraz opracowania bazy analiz systemowych i wdrożeniowych w tym zakresie. System mapowania potrzeb zdrowotnych pozwoli na lepsze zarządzanie środkami publicznymi w ochronie zdrowia, umożliwi wsparcie ich dystrybucji zgodnie z aktualnymi i prognozowanymi potrzebami zdrowotnymi pacjentów.

Gratulujemy!!!


[Przesłano przez: M. Henke]