Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

KOMUNIKAT

Z DNIA 12 SIERPNIA 2022 R.

W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA STAŻU (SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO) DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO PROWADZONEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM, O KTÓRYM MOWA W ART. 8 UST. 1 PKT 2 USTAWY O ZMIANIE USTAWY O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY ORAZ NIEKTÓRYCH USTAW (DZ.U. 2020 POZ. 1291)

zwanego dalej „stażem"


Szanowni Państwo,

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach uprzejmie informuje, że:

  1. Przyjmowanie zgłoszeń do III edycji stażu rozpocznie się od dnia 16 sierpnia 2022 r., a zakończy w dniu 19 sierpnia 2022 r.
  2. Zgłoszenia należy wysyłać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny pod adresem https://sf.sum.edu.pl/bHGjthFD
  3. Limit uczestników III edycji stażu wynosi 2. O przyjęciu decyduje kolejność wysyłania zgłoszeń. Potwierdzenie zakwalifikowania na staż zostanie przekazane drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.
  4. Warunkiem rozpoczęcia stażu jest zawarcie umowy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach oraz dokonanie wpłaty należnej z tytułu udziału w stażu (wzór umowy).
  5. Koordynatorem stażu jest dr hab. n. med. Aleksandra Nitecka-Buchta z Katedry i Zakładu Dysfunkcji Narządu Żucia. O terminie rozpoczęcia stażu oraz jego szczegółowym harmonogramie powiadamiają wyżej wskazani Koordynatorzy.


Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Promocji Uczelni
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. SUM

 

 

ANNOUNCEMENT

OF AUGUST 12, 2022

ON CONDUCTING INTERNSHIP (PRACTICAL TRAINING) FOR THE GRADUATES OF THE DENTISTRY PROGRAM CONDUCTED IN ENGLISH, SPECIFIED IN ARTICLE 8(1)(2) OF THE ACT AMENDING THE ACT ON THE PROFESSIONS OF THE PHYSICIAN AND DENTIST AND OTHER ACTS OF LAW (JOURNAL OF LAWS 2020, ITEM 1291)

hereinafter referred as the 'Internship'


Dear Graduates,

The Medical University of Silesia in Katowice kindly informs about the following:

  1. The application for the 3rd edition of the internship will start on August 16, 2022 and will end on August 19, 2022.
  2. Applications shall be submitted electronically via the form available at https://sf.sum.edu.pl/bHGjthFD
  3. The maximum number of participants of the 3rd edition is 2. The order of sent applications decides about admission. Confirmation of qualification for the internship will be sent electronically to the e-mail address provided in the form.
  4. The condition for the commencement of the internship is the conclusion of the agreement with Medical University of Silesia in Katowice and making the payment due for participation in the internship (contract template).
  5. The internship coordinator is Aleksandra Nitecka-Buchta, MD, Ph.D. from the Department of Temporomandibular Disorders. The above mentioned Coordinators will notify about the start date of the internship and its detailed schedule.


Vice Rector for Postgraduate Affairs and University Promotion
of the Medical University of Silesia in Katowice
SUM Professor Oskar Kowalski, MD, PhD

 

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.