Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

Komunikat 8/2022

z dnia 12.04.2022 r.

Rektora

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

 

dla osób określonych w art. 45 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

 

Osoba, która w dniu 24 lutego 2022 r. była studentem uczelni działającej na terytorium Ukrainy, której pobyt na terytorium RP jest uznany za legalny na postawie  art. 2 ust. 1 ustawyz dnia 12 marca 2022 r.
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,  jeżeli jest zainteresowana kontynuacją studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w  Katowicach proszona jest o złożenie
Wniosku o przeniesienie (wzór w załączeniuwraz z kompletem dokumentów, zgodnie z poniższym wykazem.
We Wniosku o przeniesienie należy wpisać adres do korespondencji właściwy do doręczeń na terenie Polski.

Wykaz dokumentów:

  • kserokopia indeksu lub karty okresowych osiągnięć potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uczelnię macierzystą,
  • zaświadczenie o średniej ocen z egzaminów z zaliczonych lat studiów,
  • zaświadczenie o przebiegu studiów z uwzględnieniem uzyskanych ocen i liczby punktów ECTS, z podpisem Dziekana lub osoby upoważnionej do podpisania,
  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości, oryginały do wglądu,
  • pisemne oświadczenie o niekaralności dyscyplinarnej oraz, że przeciwko studentowi nie toczy się postępowanie dyscyplinarne.

Student, którzy nie dysponuje kompletem dokumentów, poświadczających okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe, wydanych przez uczelnię działającą na terytorium Ukrainy składa Oświadczenie (wzór w załączeniu), że w dniu 24 lutego 2022 r. studiował na określonym roku studiów na danym kierunku i poziomie studiów w uczelni działającej na terytorium Ukrainy.

Na podstawie niniejszego oświadczenia Studentowi mogą zostać uznane okresy studiów w drodze weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się.  Zasady przeprowadzenia egzaminu zostaną określone odrębnym Zarządzeniem Rektora SUM.

Wniosek o przeniesienie wraz z dokumentami należy złożyć w siedzibie Rektoratu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach /ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice/ 
w terminach:

od 12 kwietnia 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r.

oraz

od 30  czerwca 2022 r. do 5 sierpnia 2022 r.

  

Przyjęcie na studia w drodze przeniesienia jest równoznaczne z rezygnacją Studenta ze studiów prowadzonych w uczelni działającej na terytorium Ukrainy.

Szczegółowe Zasady przyjęcia studentów w drodze przeniesienia na podstawie przepisów specjalnych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy regulują zapisy Załącznika nr 1 do Regulaminu studiów (Uchwała Nr 19/2022 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 30 marca 2022 r.)

 

Druki do pobrania:

Wniosek o przeniesienie

Oświadczenie 

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.