KOMUNIKAT Nr 5 /2022
Rektora
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
z dnia 16.03 2022 r.

 

W związku z obecną sytuacją na Ukrainie i jednocześnie biorąc pod uwagę ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, a także znoszone obostrzenia epidemiczne w zakresie miejsc noclegowych uprzejmie informuję, że istnieje możliwość przekwaterowania się obecnych mieszkańców Domów Studenckich do pokoi dwuosobowych, co pozwoli na przygotowanie miejsc dla obywateli Polski i obywateli Ukrainy, którzy byli studentami uczelni działających na terytorium Ukrainy.

Mieszkańcy akademików, którzy zdecydują się na wspólne zakwaterowanie począwszy od 01.04.2022 r., będą mogli skorzystać z opłat zgodnie z załącznikiem nr 2 i na podstawie rozdziału VIII Regulaminu Domu Studenta SUM. Wnioski w tym zakresie należy zgłaszać do administracji właściwego Domu Studenta w terminie do 25.03.2022 r.


prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

COMMUNICATION No. 5 /2022
of the Rector
of the Medical University of Silesia in Katowice
dated March 16, 2022

 

In view of the current situation in Ukraine and taking into account the Act on assistance to Ukrainian citizens in connection with the armed conflict on the territory of that country, and also taking into account the abolition of epidemic restrictions on accommodation, I would like to inform you that there is a possibility of reaccommodating the current residents of dormitories to double rooms, which will allow the preparation of places for Polish and Ukrainian citizens who were students of universities operating on the territory of Ukraine.

Residents of dormitories who decide to share accommodation starting from 01.04.2022 will be able to take advantage of the fees in accordance with Appendix no. 2 and on the basis of Chapter 8 of the Regulations of Student Dormitory of the Medical University of Silesia. Applications in this respect should be submitted to the administration of the respective Student Dormitory by 25.03.2022.


Professor Tomasz Szczepański, MD, PhD

Rector
of the Medical University of Silesia in Katowice