Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

Komunikat 3/2022
z dnia 27.01.2022 r.
Rektora
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.


Niniejszym informuję, że z dniem 21 stycznia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra  Edukacji i Nauki zmieniające Rozporządzenie z dnia 26 lipca 2019 r.  w sprawie standardów kształcenia na określonych kierunkach studiów, wprowadzające poniższe uregulowania.

Studenci, studiujący na kierunkach: lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, diagnostyka laboratoryjna, fizjoterapia, ratownictwo medyczne w roku akademickim 2021/2022 i równocześnie wykonujący czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne powiązane z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się  o zaliczenie  części zajęć lub grupy zajęć kształtujących  umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, do których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się.

Wniosek z prośbą o zaliczenie powyższych zajęć wraz z zaświadczeniem wydanym przez placówkę, w której Student wykonywał prace, należy złożyć do Dziekana Wydziału.

Ww. zaświadczenie powinno zawierać:

  1. dane o liczbie godzin ,
  2. informacje o charakterze wykonywanych czynności przez studenta.


Link do ww. Rozporządzenia: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000157

 

Announcement No. 3/2022
Of the Rector of the Medical University of Silesia
in Katowice
of 27th January 2022

 

I hereby inform you that as of January 21, 2022, the Regulation of the Minister of Education and Science amending the Regulation of July 26, 2019 on educational standards for specific fields of study, introducing the following regulations, came into force.

Students studying on the following faculties: medicine, dentistry, pharmacy, nursing, midwifery, laboratory diagnostics, physiotherapy, medical rescue in the academic year 2021/2022 and simultaneously performing activities as part of the tasks performed by medical entities or sanitary-epidemiological services related to SARS-CoV-2 infections may apply for credit for a part of classes or a group of classes forming practical skills, including practical classes and clerkships, to which learning outcomes were assigned in the study programme.

A request for credit for the above courses, along with a certificate issued by the institution where the student worked, should be submitted to the Dean of the Faculty.

The above certificate should include:

  1. data on the number of working hours ,
  2. information about the nature of the activities performed by the student.


Link to the aforementioned Regulation: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000157

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.