Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

Komunikat Nr 2/2022
z dnia 25 stycznia 2022 r.
Rektora
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


Szanowni Państwo Studenci/Doktoranci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi ewentualnego braku możliwości przystąpienia do egzaminów/zaliczeń w sesji egzaminacyjnej zimowej w roku akademickim 2021/2022, wynikającej z przebywania w ww. okresie na izolacji, bądź kwarantannie nałożonej przez Sanepid informuję, co następuje:

  1. nieobecność na egzaminach/zaliczeniach (w tym zaliczeniach na ocenę) będzie usprawiedliwiona,
  2. poszczególne terminy egzaminów/zaliczeń (w tym zaliczeń na ocenę) zostaną przywrócone,
  3. brak sposobności przystąpienia z ww. powodów, w okresie poprzedzającym sesję, do zaliczeń dopuszczających do egzaminów będzie usprawiedliwiony, z możliwością przeprowadzenia ww. zaliczeń w terminie późniejszym.

Student/Doktorant, który zaliczył zajęcia dydaktyczne z danego przedmiotu będzie mógł przystąpić do egzaminu/zaliczenia końcowego w terminie późniejszym niż do końca sesji egzaminacyjnej wyznaczonej zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 52/2021 z dnia 15 marca 2021r.

Decyzje na podstawie dokumentu systemowego ,,Centrum e-Zdrowia" z Internetowego Konta Pacjenta w poruszanych powyżej kwestiach pozostają w gestii osób uprawnionych do przeprowadzenia egzaminów/zaliczeń (w tym zaliczeń na ocenę).


prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

Announcement No. 2/2022
Of the Rector of the Medical University of Silesia
in Katowice
of 25th January 2022


Dear Students/PhD Candidates of the Medical University of Silesia in Katowice.

Due to many questions concerning a possible inability to take exams in the winter examination session in the academic year 2021/2022 due to being in isolation or quarantine by the Sanitary Inspection I would like to inform you about the following:

  1. absence at the exams/credits (including graded credit) will be excused,
  2. individual exam/credit (including graded credit) dates will be reinstated,
  3. failure to take pre-session credit for the above-mentioned reasons will be excused, with the option of taking the above-mentioned credit at a later date

A Student/PhD who has passed the classes in a given course will be allowed to take the final examis/credits at a later date than the end of the examination session designated in accordance with the Rector's Order No. 52/2021 dated March 15, 2021.

Decisions on the basis of the system document "e-Health Center" from the Internet Patient Account on the issues raised above are at the discretion of the persons authorized to conduct exams/credits (including assessment credits).


Professor Tomasz Szczepański, MD, PhD
Rector
of the Medical University of Silesia in Katowice

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
 

"Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2023

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.